• text Nagrađeni na 25. festivalu glumca: Borko Perić, Matko Raguž, Antonija Stanišić Špreanda, Areta Ćurković (za Edija Ćelića), Robert Španić (i za Tesu Litvan), Goran Golovko (za Petru Kovačić Pavlina), Goran Koši
  • text Branka Cvitković, Božo Galić, Perica Martinović
  • text Vožnja Dunavom
  • text Dan domaćice Branke Cvitković
  • text Izložba Dražena Bote

NOVOSTI

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Vukovarsko-srijemska županija raspisuju N A T J E Č A J za 26. FESTIVAL GLUMCA

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Vukovarsko-srijemska županija raspisuju

N A T J E Č A J za 26. FESTIVAL GLUMCA

I.
26. Festival glumca održat će se od 10. do 19. svibnja 2019.g.
Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti kazališne predstave premijerno izvedene od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.g.
Rok za prijavu je 20. siječanj 2019.g.