Nagrade

 

Ocjenjivački sud dodjeljuje osam nagrada:

 

  • četiri ravnopravne Nagrade Fabijan Šovagović za najbolja umjetnička ostvarenja dvije glumice i dva glumca

 

  • jednu Nagradu Ivo Fici za najbolje umjetničko ostvarenje mladog glumca do 28 godina

 

  • jednu Nagradu Zvonimir Torjanac za najbolje umjetničko ostvarenje mlade glumice do 28 godina (dodjeljuje se od 2018. godine)

 

  • jednu Nagradu Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade

 

  • jednu Nagradu Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini

 

 

 

Festival glumca je festival na kojem laureati uz statuu Fabijan Šovagović (rad ak.  kipara Krune Bošnjaka), Ivo Fici (rad ak. kipara Branka Kelčeca), Nevenka Filipović (rad ak. kipara Ivana Antolčića), Zvonimir Torjanac (u nastanku) i Vanja Drach (rad ak. kipara Antuna Babića) dobivaju priznanje i novčanu nagradu.