Festivalski odbor

Festivalom glumca upravlja Festivalski odbor u sastavu:


Joško Ševo, predsjednik (HDDU)
Ruža Marić, dopredsjednica (Gradski muzej Vukovar)
Grgo Krajina, dopredsjednik (Vukovarsko-srijemska županija)
Marija Filipović, izvršna producentica (HDDU)
Slaven Nuhanović, izvršni producent (Asser Savus)

Članovi:
Perica Martinović (HDDU)
Himzo Nuhanović (Asser Savus)
dr.sc. Iva Hraste Sočo (Ministarstvo kulture RH)
mr.sc. Ivica Lovrić (Grad Zagreb)
Viktor Lukačević (Vukovarsko-srijemska županija)
Jasminka Mesarić (HDDU)
Marina Sekulić (Grad Vukovar)
Zdenko Rečić (Grad Vinkovci)
Jurica Buljan (Grad Županja)
Željko Prskalo (Grad Ilok)
Marijana Barnjak Jelić (Grad Otok)
Ivanka Miličić (Hrvatski dom Vukovar)
Dražen Bota (službeni fotograf/faktograf od 1. festivala glumca)