Festivalski odbor

 
Festivalom glumca upravlja Festivalski odbor, u sastavu:
 
Joško Ševo, predsjednik Festivalskoga odbora, HDDU
Ruža Marić, dopredsjednica, Gradski muzej Vukovar
Grgo Krajina, dopredsjednik, Vukovarsko-srijemska županija
Marija Filipović, izvršna producentica, Tajnica HDDU-a
Slaven Nuhanović, izvršni producent, Asser Savus
Perica Martinović, članica, Predsjednica HDDU-a
Jasminka Mesarić, članica, HDDU
Himzo Nuhanović, član, Asser Savus
sc. Iva Hraste Sočo, članica, Ministarstvo kulture RH
sc. Ivica Lovrić, član, Grad Zagreb
Marija Budimir, članica, Vukovarsko-srijemska županija
Marina Sekulić, članica, Grad Vukovar         
Zdenko Rečić, član, Grad Vinkovci
Jurica Buljan, član, Grad Županja
Maja Barić Novaković, članica, Grad Ilok
Marijana Barnjak Jelić, članica, Grad Otok
Ivanka Miličić, članica, Hrvatski dom Vukovar
Dražen Bota, član, službeni fotograf i faktograf
Tomislav Palinić, član