Festivalsko vijeće

FESTIVALOM GLUMCA UPRAVLJA FESTIVALSKO VIJEĆE U SASTAVU:


Joško Ševo, predsjednik Festivalskog odbora, HDDU
Ruža Marić, dopredsjednica, Gradski muzej Vukovar
Grgo Krajina, dopredsjednik, Vukovarsko-srijemska županija
Marija Filipović, izvršna producentica, tajnica HDDU-a
Slaven Nuhanović, izvršni producent, Asser Savus
Perica Martinović, članica, predsjednica HDDU-a


te članovi:


Josip Zelić, član, producent HDDU-a
Jasminka Mesarić, članica, HDDU
Himzo Nuhanović, član, Asser Savus
dr. sc. Iva Hraste Sočo, članica, Ministarstvo kulture RH
Marija Budimir, članica, Vukovarsko-srijemska županija
Dražen Kobašević, član, Grad Vukovar
Zdenko Rečić, član, Grad Vinkovci
Jurica Buljan, član, Grad Županja
Maja Barić Novaković, članica, Grad Ilok
Marijana Barnjak Jelić, članica, Grad Otok
Ivanka Miličić, članica, Hrvatski dom Vukovar
Tomislav Palinić, član


Organizatori Festivala glumca su
Hrvatsko društvo dramskih umjetnika iz Zagreba i
Kazališna družina Asser Savus iz Vinkovaca.