Pravilnik o radu Ocjenjivačkog suda i dodjeli Nagrada Festivala glumca

 
Na temelju odluke utemeljitelja Festivala glumca, Festivalski odbor na sjednici održanoj u Vinkovcima 20. prosinca 1999. g., 6. veljače 2001. g. u Zagrebu i 8. svibnja 2009.g. u Iloku donosi

P R A V I L N I K
o radu Ocjenjivačkog suda i dodjeli Nagrada Festivala glumca

I.
U nastojanju poticanja i popularizacije glumačkog stvaralaštva i ukupne afirmacije kazališne umjetnosti, Vukovarsko - srijemska županija i Hrvatsko društvo dramskih umjetnika utemeljili su 1994. godine Festival glumca / Festival monodrame i komorne scene, u daljnjem tekstu Festival, koji se održava u gradovima Vukovarsko- srijemske županije Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku, svake godine u mjesecu svibnju u trajanju do 10 dana.

II.
Utemeljitelji Festivala od 1994. godine dodjeljuju i nagrade za izuzetna glumačka ostvarenja u festivalskim predstavama.
Svake godine može se dodijeliti do 7 (sedam) nagrada. Nagrade se sastoje od diplome, umjetničke skulpture i novčanog iznosa. Visinu novčanog iznosa nagrade određuju svake godine utemeljitelji prema raspoloživim sredstvima.
Nagrade nose ime Fabijan ŠovagovićIvo Fici i Nevenka Filipović.

III.
Nagrade se dodjelju u sljedećim kategorijama:
  1. Nagrada Fabijan Šovagović za najbolja glumačka ostvarenja - 2 glumice i 2 glumca - 4 nagrade
  2. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladoj/m glumici/cu do 28 godina - 1 nagrada
  3. Nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade - 1 nagrada
  4. Nagrada Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini - 1 nagrada
IV.
Nagrade Festivala dodjeljuje Ocjenjivački sud od 3 /tri/ člana iz redova istaknutih kazališnih umjetnika - glumaca (po mogućnosti 1 /jedan/ imenovani član iz kazališta izvan Zagreba), koji na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika imenuje Festivalski odbor. Mandat članova Ocjenjivačkog suda traje 1 /jednu/ godinu s mogućnošću ponovnog izbora. Na prvom sastanku članovi između sebe biraju svoga predsjednika. Ako netko od imenovanih članova Ocjenjivačkog suda iz bilo kojeg razloga ne prisustvuje i ne gleda festivalske predstave, ili je u konkurenciji za nagradu, predsjednik suda dužan je o tome obavijestiti utemeljitelje nagrade koji će imenovati novog člana.
Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su pogledati u službenoj konkurenciji sve festivalske predstave pod istim uvjetima i na jednom mjestu, kako bi mogli pravovaljano odlučivati, a organizator je u obvezi da im to omogući.

V.
Odluka o nagradama donosi se natpolovičnom većinom članova Ocjenjivačkog suda uz obrazloženje odluke.
Članovi Ocjenjivačkog suda nagrade dodjeljuju isključivo za vrhunska glumačka umjetnička ostvarenja, a ako takvih nema, članovi nisu dužni dodijeliti nagrade.
Odluka o nagradama donosi se i obznanjuje nakon gledanja posljednje festivalske predstave, a uručuje dobitnicima na svečanosti zatvaranja Festivala.

VI.
Članovi Ocjenjivačkog suda imaju pravo naknade putnih troškova (brzi vlak I. razreda, zrakoplov, autobus ili osobni automobil ako ga koristi više članova, ili pojedinačno u izuzetnim prilikama), dnevnice i hotelski smještaj tijekom cijelog Festivala te autorski honorar za svoj rad.
Visinu honorara određuju svake godine utemeljitelji prema raspoloživim sredstvima.

VII.
Diplome o nagradama potpisuje predsjednik/ca Ocjenjivačkog suda, a dobitnicima nagrade uručuju članovi Ocjenjivačkog suda i predstavnici utemeljitelja te gradova Županije.

VIII.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu biti samo zajedničkim dogovorom utemeljitelja.

IX.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. svibnja 2009. godine.