Festival posvećen glumcu i njegovom umjetničkom stvaralaštvu

Godine  1994. Festival glumca utemeljili su Hrvatsko društvo dramskih umjetnika  i Vukovarsko-srijemska županija. Prvi festival glumca održao se u studenom 1994. godine uz potporu tadašnjeg župana Vukovarsko-srijemske županije Mateja Jankovića i Zdenke Buljan, županijske pročelnice za kulturu. Festival su, na rubu bojišnice, organizirali Zvonimir Torjanac, Himzo Nuhanović, Vanja Drach i Katarina Bahunek. Izbornik Vanja Drach za 1. festival glumca odabrao je najzanimljivije komorne predstave iz prethodnih kazališnih sezona i dao podnaslov Festivalu: Festival monodrame i komorne scene. Do danas on je prerastao u festival koji pred publiku donosi i komorne i velike ansambl predstave.

Festival glumca i njegova nastojanja najbolje ocrtava tekst kojeg je Zvonimir Torjanac napisao u uvodnoj knjižici trećeg Festivala glumca, a on glasi:  „Ovo je jedini festival u Hrvatskoj na kojem je u središtu glumac, jer je glumac središte predstave, kazališta i svakog kazališnog događanja. Glumac je početak i zametak kazališnog čina, tijelo i duša piščeva djela. Glumac, i sâm, kao i mnoštvo, može punim glasom reći: „kazalište, to sam ja“. Iz skromnosti i ljubaznosti prema teatru on to nikad ne izgovara. Kako bismo potakli, afirmirali i popularizirali glumačko stvaralaštvo posvećujemo mu ovaj festival. Festival je festival (dobre) glume, glumačkog umijeća, glumačke osobnosti, dara, specifičnosti i nikada ugaslog svjetla.“

Na Festivalu glumca glumci su izbornici, domaćini, članovi ocjenjivačkoga suda te se nagrade dodjeljuju isključivo za glumačka ostvarenja.

Organizatori Festivala glumca su Hrvatsko društvo dramskih umjetnika iz Zagreba i Koncertno kazališna agencija Asser Savus iz Vinkovaca, a utemeljili su ga 1994. godine Hrvatsko društvo dramskih umjetnika  i Vukovarsko-srijemska županija.

Festivalom glumca upravlja  Festivalski odbor

Festival glumca održava se uz veliku financijsku potporu Vukovarsko–srijemske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, HUZIP-ova Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti te sponzora.

Festivalsko vijeće

FESTIVALOM GLUMCA UPRAVLJA FESTIVALSKO VIJEĆE U SASTAVU:

Joško Ševo, predsjednik Festivalskog vijeća, HDDU
Ruža Marić, dopredsjednica, Gradski muzej Vukovar
Marija Filipović, izvršna producentica, tajnica HDDU-a
Slaven Nuhanović, izvršni producent, Asser Savus
Perica Martinović, članica, predsjednica HDDU-a

*****

Himzo Nuhanović, član, Asser Savus
dr. sc. Iva Hraste Sočo, članica, Ministarstvo kulture RH
Viktor Lukačević, član, Vukovarsko-srijemska županija
Marija Liščić Drmić, članica, Grad Vinkovci
Dražen Kobašević, član, Grad Vukovar
Zdenko Rečić, član, Grad Vinkovci
Ivana Nikolić, član, Grad Županja
Željka Đerić, članica, Grad Ilok
Marijana Barnjak Jelić, članica, Grad Otok
Ivanka Miličić, članica, Hrvatski dom Vukovar
Jasminka Mesarić, članica, HDDU
Tomislav Palinić, član, HDDU
Josip Zelić, član,  HDDU Organizatori Festivala glumca su

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika iz Zagreba i
Umjetnička organizacija Asser Savus iz Vinkovaca.

 

STATUT  FESTIVALA  GLUMCA

 

Festivalsko vijeće Festivala glumca, uz suglasnost Vukovarsko – srijemske županije, Hrvatskog društva dramskih umjetnika  i Ministarstva kulture RH, na sjednici održanoj u Vukovaru, 27. veljače 2020.g., usvojilo je Statut Festivala glumca kojim se reguliraju status, organizacija, definiranje programa, financiranje i obveze članova Festivalskog vijeća, utemeljitelja Festivala te izvršnih producenata – Hrvatskog društva dramskih umjetnika i UO „Asser Savus“.

 STATUT  FESTIVALA  GLUMCA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Utemeljitelji Festivala glumca su Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (u daljnjem tekstu HDDU) i Vukovarsko – srijemska županija (u daljnjem tekstu VSŽ), a organizatori Festivala glumca su Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Umjetnička organizacija „Asser Savus“ (u daljnjem tekstu Asser Savus).

Članak 2.

U nastojanju poticanja i popularizacije glumačkog stvaralaštva i ukupne afirmacije kazališne umjetnosti, VSŽ i HDDU 1994. godine utemeljuju Festival glumca (u daljnjem tekstu Festival) koji se održava u gradovima VSŽ –a: Vinkovci, Županja, Vukovar, Ilok i Otok.

Festival traje 10 dana i održava se svake godine u mjesecu svibnju.  Broj izabranih predstava u suglasju s izbornikom odobrava Izvršno umjetničko vijeće (u daljnjem tekstu IUV) Festivala u skladu s programskim i financijskim mogućnostima, od kojih najmanje dvije moraju biti predstave za djecu i mlade ili lutkarske predstave.  Svaki od pet navedenih gradova prema utvrđenom rasporedu i ciklusu u tekućoj godini preuzima domaćinstvo Festivala.

Članak 3.

Financijska sredstva za održavanje Festivala osiguravaju se iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture RH), VSŽ-a, svih pet gradova VSŽ-a, grada Zagreba, prihoda od ulaznica, sponzora, zaklada, fondacija, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Festival organiziraju HDDU sa sjedištem u Zagrebu (Amruševa 19) i Asser Savus sa sjedištem u Vinkovcima (K.T. Kotromanića 14). Sve organizacijske i financijske obveze  reguliraju i utvrđuju međusobnim sporazumom. Koordinirano obavljaju sve umjetničke, organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala, a u skladu sa Statutom.

Članak 5.

Producenti Festivala su HDDU (za strukovno-umjetnički i organizacijski dio vezan za poslove izvan VSŽ, a manjim dijelom i u VSŽ) i Asser Savus  (za izvršno-organizacijski dio vezan za poslove u VSŽ, a manjim dijelom  i izvan VSŽ).

FESTIVALSKO VIJEĆE

Članak 6.

Festivalom glumca upravlja Festivalsko vijeće (u daljnjem tekstu Vijeće). Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća ili član kojeg za to ovlasti.

Festivalsko vijeće upoznaje se, odobrava i izvršava plan i program IUV-a. Članovi Vijeća su: članovi IUV-a, predstavnici gradova VSŽ-a (po jedan predstavnik svakog grada), predstavnici kulturnih institucija i izbornik Festivala za tekuću godinu.

Producenti (HDDU i Asser Savus) podnose Festivalskom vijeću cjelovita programska i financijska izvješća o proteklom Festivalu najkasnije 90 dana po završetku Festivala.

Asser Savus podnosi izvješće u ugovorom propisanom roku Vukovarsko-srijemskoj županiji – Uredu za turizam i kulturu, a HDDU Ministarstvu kulture RH. 

Vijeće donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Vijeća.  Mandat članova Vijeća traje 5 godina.

IZVRŠNO UMJETNIČKO VIJEĆE

Članak 7.

Izvršno umjetničko vijeće (IUV) je operativno-organizacijsko tijelo koje je sastavni dio Festivalskog vijeća, a ima 10 članova: VSŽ – 2 člana, HDDU – 2 člana, Asser Savus  – 2 člana, Ministarstvo kulture RH – 1 član, te po funkciji 2 izvršna producenta (HDDU i Asser Savus). Član IUV-a je po funkciji i predsjednik Festivalskog vijeća te on i predsjedava IUV-om.

IUV donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika IUV-a.  Mandat članova IUV-a traje 5 godina.  

IUV predlaže plan svih programa Festivala u skladu s financijskim i programskim zahtjevima i mogućnostima. Izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću godišnji glavni program te prateće i ostale programe Festivala. IUV se sastaje najmanje tri puta godišnje. Svaka zastupljena strana u IUV samostalno imenuje i mijenja svoje članove.

PROGRAM FESTIVALA

Članak 8.

Program festivala sastoji se od sljedećih kategorija:

Glavni program: Kazališne predstave u službenoj konkurenciji (15-18)

Prateći programi:

  1. Dan domaćina
  2. Glumačko sijelo
  3. Susreti kazališnih akademija
  4. Promocije kazališnih publikacija i knjiga, izložbe, okrugli stolovi i ostale aktivnosti prema izboru IUV-a
  5. Večer poezije (IUV bira gosta i moderatora)

Ostali programi:

Gostovanje profesionalnih kazališta i dramskih umjetnika sa svojim programima na Festivalu, koncerti, radionice, sportske aktivnosti i druženja.

Članak 9.

Glavni program Festivala određuje HDDU. Raspisuje natječaj za prijavu predstava koje su premijerno izvedene od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine, a koje će se prema izboru izbornika igrati u službenoj konkurenciji Festivala glumca u svibnju sljedeće godine. Za sudjelovanje  na Festivalu mogu se prijaviti sva profesionalna javna i privatna kazališta  (uključujući i hrvatska profesionalna kazališta iz dijaspore) te članovi HDDU-a koji svojim umjetničkim djelom ispunjavaju kriterije Festivala.

HDDU bira izbornika/cu Festivala (glumicu ili glumca) koji je obavezan pogledati sve prijavljene predstave i izabrati prema kriterijima najboljih glumačkih ostvarenja predstave za službeni program Festivala. IUV prema tehničkim mogućnostima i uz suglasnost izbornika/ce i predstavnika gradova izabrane predstave raspoređuje u svih pet gradova VSŽ.

 HDDU imenuje Domaćina/cu Festivala, počasnu funkciju iz reda zaslužnih i uglednih glumica ili glumaca koji će svojim autoritetom predstavljati Festival tekuće godine.

 Glavni program je natjecateljskog karaktera. HDDU bira i imenuje Ocjenjivački sud kojeg čine glumice i glumci (tri člana), a koji su obavezni pogledati sve predstave glavnog programa na Festivalu i donijeti odluke o nagradama. Rad Ocjenjivačkog suda reguliran je postojećim Pravilnikom o radu Ocjenjivačkog suda.

 Članak 10.

Prateći programi:

Dan Domaćina: Na Festivalu se održava Dan domaćina. Festivalski odbor Festivala glumca utemeljio je 1995. godine počasnu instituciju Domaćina festivala. HDDU svake godine bira Domaćina Festivala, a Dan Domaćina održava se jedan dan u sklopu Festivala gdje se sastaju i druže svi glumci i ostali sudionici Festivala.

Glumačko sijelo: Druženje glumaca i svih sudionika na zadnji dan Festivala, prije i/ili poslije Svečanosti zatvaranja Festivala i dodjele nagrada.

Susreti kazališnih akademija: Igranje studentskih kazališnih predstava (poziva ih i bira IUV)

Večer poezije: Večer posvećena glumcima – pjesnicima.

 Članak 11.

Ostali programi:

  • Gostovanje profesionalnih kazališta i dramskih umjetnika sa svojim programima na Festivalu;
  • Koncerti;
  • Radionice, sportske aktivnosti, druženja i ostalo.

NAGRADE

Članak 12.

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

Nagrada “Fabijan Šovagović” za najbolja glumačka ostvarenja – 2 glumice i 2 glumca (4 nagrade – nagrada uključuje: priznanje, statua „Fabijan Šovagović“ (rad ak. kip. Krune Bošnjaka) i novčana nagrada.

Nagrada “Ivo Fici” za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua „Ivo Fici“ (rad ak. kip. Branka Kelčeca) i novčana nagrada.

Nagrada “Nada Subotić” za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua „Nada Subotić“ i novčana nagrada.

Nagrada “Nevenka Filipović” za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua „Nevenka Filipović“ (rad ak. kip. Ivana Antolčića) i novčana nagrada.

5. Nagrada „Vanja Drach“ za najbolju predstavu u cjelini (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua „Vanja Drach“ (rad ak. kip. Antuna Babića).

Nagrada “Zvonimir Torjanac” za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua (rad ak. kip. Ante Jurkića) i novčana nagrada.

 Nagrada “Ivo Gregurević” za izniman doprinos Festivalu glumca i glumačkom pozivu (1 nagrada – nagrada uključuje: priznanje, statua (rad ak. kip. Ante Jurkića) i novčana nagrada.

Nagrada „Najbolji kazališni plakat“ – 1 nagradu dodjeljuje svake treće godine (trijenalno) tročlani Ocjenjivački sud u čijem sastavu su ugledni likovni umjetnici, a imenuje ga IUV. Nagrada uključuje priznanje i novčanu nagradu.

IUV donosi odluku o iznosu svih novčanih nagrada te obvezama producenata po pojedinim kategorijama, a sukladno sporazumu između HDDU-a i Asser Savus -a iz čl.4. ovog Statuta.  

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Statut stupa na snagu usvajanjem na sjednici Festivalskog vijeća 27. veljače 2020.g. natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Sve izmjene i dopune Statuta donosi Festivalsko vijeće natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

                                                   Predsjednik Festivalskog vijeća

                                                               Joško Ševo